Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

Zjawisko to powstaje wskutek indukcji elektromagnetycznej.

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Uproszczony schemat transformatora składa się ze stalowego rdzenia i dwóch uzwojeń. Jeżeli do jednego z tych uzwojeń doprowadzimy na- pięcie z obwodu prądu zmiennego, to w drugim uzwojeniu również wystąpi napięcie. Zjawisko to powstaje wskutek indukcji elektromagnetycznej. Jeżeli przez jedno z uzwojeń przechodzi prąd zmienny, to wytwarza on strumień magnetyczny, który wzmocniony przez rdzeń stalowy przecina drugie uzwojenie i indukuje w nim siłę elektromotoryczną. Siła elektromotoryczna i właściwe jej napięcie zależą od stosunku między ilością zwojów obu uzwojeń. Jeżeli liczba zwojów uzwojenia, do którego doprowadzono napięcie przeznaczone do przetworzenia, jest mniejsza niż liczba zwojów drugiego uzwojenia, na którym otrzymuje się przetworzone napięcie, to we wtórnym uzwojeniu napięcie będzie tyle razy wyższe, ile razy więcej jest na nim zwojów. Przy odwrotnym stosunku ilości zwojów, tzn. przy mniejszej ich liczbie w uzwojeniu wtórnym napięcie na nim będzie tyle razy mniejsze. Jeżeli liczba zwojów uzwojenia, do którego dołączono napięcie 100 woltów wynosi 1000, a liczba zwojów uzwojenia wtórnego – 2000, to napięcie w drugim uzwojeniu będzie dwa razy większe, czyli wyniesie 200 woltów. [podobne: atlas elastyk, protokół odbioru przyłącza energetycznego, piec gazowy z zamkniętą komorą spalania ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: atlas elastyk piec gazowy z zamkniętą komorą spalania protokół odbioru przyłącza energetycznego