Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

Zdolnosc filtracyjna gruntu

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Zdolność filtracyjna gruntu może być dokładnie określona za pomocą analizy granulometrycznej; decyduje średnica ziarn odpowiadająca 10 i-600f0 ziarn wagowo. Wymiar czynny piasku jest to średnica górnej granicy najdrobniejszych 10% ziarn. Średnica pozostałych 900f0 ma wpływ niewielki. Najkorzystniejszy wymiar czynny: 0,2-0,5 mm. Jeżeli ziarna są mniejsze – grunt jest niedostatecznie przepuszczalny, kiedy są większe – woda wsiąka zbyt szybko i nie równomiernie na powierzchni kwatery. Współczynnik równomierności jest ilorazem wielkości-średnicy /60010 pomnożonej przez średnicę 10010. Np. średnica odpowiadająca 60010 ziarn równa się 1,8 mm, zaś 10010 równa się 0,3 mm. Iloraz wynosi 6. Pożądane jest aby wartość tego współczynnika wynosiła ok. 5. Jeżeli przy wymiarze czynnym 0,5 mm zdolność filtracyjna wynosi 1000/0, to przy wymiarze 0,4 mm =: 500/0, przy 0,3 mm – 25°/0, zaś przy 0,2 mm tylko 10/0. Przy wartościach średnich wymiaru czynnego 0,3–0,4 mm dopuszczalne obciążenie filtrów gruntowych nie powinno przekraczać 30-:-75 mm/dn , tj. 11-27 m/rok, ścieków bytowo-gospodarczych – po osadnikach , odpływających w ilości 150 [iM i dn. Z filtru dojrzałego, którego ziarna są pokryte błoną biologiczną, odpływ jest klarowny i wolny od zapachów. Jeżeli górna warstwa jest zanieczyszczona, wsiąkanie ścieków jest zbyt wolne (ponad 4 godz. ), wówczas kwaterę należy wyłączyć z pracy, a warstwę zamuloną o grubo 5—7 cm zastąpić nową. Gleba filtrów mniej obciążonych . (3000-6000 mm rocznie) może być wykorzystywana do celów rolniczych, np. na filtrach gruntowych wrocławskich pól irygowanych nawodnianych ściekami wstępnie oczyszczonymi w wysokości około 6000 mm/rok: trawa jest wykaszana 4-krotnie w ciągu roku; zbiór trawy wynosi po wysuszeniu przeciętnie 60 q siana na ha. Liczne osiedla wiejskie i mniejsze miasta, szczególnie w USA, oczyszczają ścieki na filtrach gruntowych. [podobne: protokół odbioru przyłącza energetycznego, drabiny przemysłowe, płyta osb na zewnątrz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: protokół odbioru przyłącza energetycznego przydomowe oczyszczalnie ścieków cena płyta osb na zewnątrz