Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

Wyniki oczyszczania scieków w malych urzadzeniach

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Wyniki oczyszczania ścieków w małych urządzeniach są zazwyczaj nie dostateczne i odpływ zagrażać może warunkom zdrowotnym. Koszt budowy i eksploatacji oczyszczalni domowych w przeliczeniu na 1 M są kilkakrotnie wyższe od kosztów w oczyszczalniach zbiorowych. Największą wadą małych oczyszczalni jest zła obsługa. Osad z dołów gnilnych zazwyczaj W ogóle nie jest usuwany i przepływ ścieków przez wypełnione osadem komory raczej pogarsza ich jakość – głównie ze względu na odrażające zapachy. Oczyszczalnie domowe należycie zaprojektowane i wybudowane, początkowo dobrze oczyszczające ścieki, po kilku latach przestają działać ze względu na brak właściwej obsługi. Małe oczyszczalnie są urządzeniami powszechnie stosowanymi na terenach nieskanalizowanych; o ich rozpowszechnieniu świadczyć może 25000 dołów gnilnych, małych osadników typu Dywidag, Oms itp. , tylko na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (1959 r. ). W całym kraju jest ich wielokrotnie więcej. [patrz też: styropian grafitowy czy warto, najlepsze piece co, wełna schwenk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: najlepsze piece co styropian grafitowy czy warto wełna schwenk