Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

WIBROIZOLACJA W BUDOWNICTWIE PRZEMYSŁOWYM

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

ŹRODŁA ZAKŁOCEŃ DYNAMICZNYCH Jako główne zakłócenia dynamiczne w budownictwie można przyjąć drgania mechaniczne ciągłe lub krótkotrwałe (zwane wstrząsami) wymuszone lub wzbudzone następującymi przyczynami: 1) pracą maszyn i urządzeń mechanicznych, 2) ruchem pojazdów szynowych, 3) ruchem ciężkich pojazdów kołowych lub gąsienicowych, 4) ruchem tłumu ludzi, 5) wbijaniem pali lub ścian szczelnych, 6) zagęszczeniem gruntów, 7) wybuchami w kamieniołomach itp., 8) przelotem samolotów i rakiet, 9) działaniem sił przyrody (wpływy sejsmiczne i inne) wymienione wyżej źródła drgań i wstrząsów są w rozny sposób zależne i kontrolowane przez człowieka. Zagęszczenie mechaniczne gruntów, wbijanie pali itp. można np. zakwalifikować do źródeł drgań ,całkowicie uzależnionych i kontrolowanych przez człowieka. Wzbudzenie drgań ruchem pojazdów zwykłych i szynowych jest wprawdzie zależne i kontrolowane przez człowieka, ale tylko w ograniczonym zakresie, natomiast działanie czynników przyrody należy zaliczyć do źródeł niezależnych i prawie nie kontrolowanych przez człowieka. Inny sposób klasyfikacji źródeł drgań można przeprowadzić, w zależności od ich umiejscowienia lub od sposobu przekazywania się drgań na otoczenie. Drgania mechaniczne mogą się przekazywać na konstrukcję budynku i ludzi albo bezpośrednio, np. przy ustawieniu maszyn i urządzeń drgających na stropach lub pomostach przyściennych wewnątrz budynku, albo też za pośrednictwem ośrodka gruntowego lub powietrza, przenoszącego zakłócenia dynamiczne na budynki i budowle, nawet z dość znacznych odległości. źródła drgań ;t wstrząsów mogą więc znajdować się wewnątrz budynku lub budowli (źródła wewnętrzne) lub na zewnątrz obiektu (zewnętrzne źródła drgań). Do wewnętrznych źródeł zakłóceń dynamicznych zalicza się przede wszystkim działanie maszyn i urządzeń mechanicznych, a także wybuchy, spadanie dużych mas, ruchy tłumu ludzi itp. Zewnętrzne źródła zakłóceń dynamicznych mogą być umiejscowione stale w tym samym punkcie, o stałej odległości od budynku lub budowli (np działanie maszyn i urządzeń mechanicznych, wybuchy w kamieniołomach itp.) lub też mogą zmieniać swoje położenie- (np. ruch pojazdów, przelot samolotów itp.). Do zewnętrznych źródeł drgań i wstrząsów zalicza się działanie sił przyrody jak np.: trzęsienia ziemi, uderzenia fal morskich, wpływy dynamiczne wiatru, tąpnięcia górnicze itp. Najczęstszą farmą i źródłem drgań w budownictwie jest ciągła praca maszyn i urządzeń mechanicznych wywołujących obciążenia dynamiczne wpływające w sposób istotny na stan konstrukcji budowlanych, warunki pracy ludzi oraz na stan samych maszyn i urządzeń. [patrz też: murator prenumerata, najlepsze piece co, styropian grafitowy czy warto ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: murator prenumerata najlepsze piece co styropian grafitowy czy warto