Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

W Niemczech drenaz rozsaczajacy jest zalecany do oczyszczania niewielkiej ilosci scieków

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

W Niemczech drenaż rozsączający jest zalecany do oczyszczania niewielkiej ilości ścieków, przy zużytkowaniu powierzchni niezadrzewionych i pod warunkiem, że nie zostaną zakażone ujęcia wody. Sączki o średnicy 10 cm układa się na styk przykryty paskiem papy smołowej na długości dwóch trzecich obwodu. Szerokość rowów drenarskich wynosi 0,5 m, głęb. 0,6-0,9, niekiedy więcej. Sączki obsypuje się żwirem lub tłuczniem z twardego kamienia. Rozstaw sączków wynosi 2-3 m, spadek zaś 2-2,5%0. Nie należy stosować większych spadków, ponieważ wsiąkanie powinno być równomierne. Przy wyżej podanej normie niemieckiej dla odpływu 50 l/d n ścieków od mieszkańca, w gruntach piaszczystych na. 1m sączka wypada 5 l/dn ścieków, w piaskach gliniastych – 3,3 l/dn, w gldnach piaszczystych – 2,5 Jjdn. Np. dla 230 M odprowadzających 230X50 = 11 500 l/dn ścieków dla drenażu rozsączającego w piasku gliniastym potrzeba 11 500 : 3,3 = 3480 m sączkówUrządzenia przewietrzające mogą być wykonane oddzielnie dla każdego sączka, bądź też wspólnie, po połączeniu sączków rurociągiem. Cztery inne układy drenów rozsączających. Niekiedy zakładany jest dodatkowy system drenów osuszających, biegnących pośrodku drenów rozsączających i w poziomie 0,2-0,3 m niższym. W tym przypadku chroni się wody gruntowe przed zanieczyszczeniem, jednak ze względu na małą odległość 1-1,5 m, dzielącą sączki rozsączające od osuszających, stopień oczyszczania ścieków jest gorszy niż na filtrach gruntowych. Jeżeli odległość między drenami jest niewielka i zakłada się je płytko (0,3-0,4 m), wówczas wgłębne nawodnianie ściekami wstępnie oczyszczonymi może dać znaczną zwyżkę plonów. [hasła pokrewne: styropian grafitowy czy warto, praktiker zwroty, projektowanie wnętrz warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: praktiker zwroty projektowanie wnętrz warszawa styropian grafitowy czy warto