Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

RODZAJE WIBROIZOLACJI. JEJ ZADANIA I SKUTECZNOŚĆ

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Wibroizolacja – to właściwe zastosowanie odpowiednich przekładek i elementów sprężystych, w celu ograniczenia i zmniejszenia przenoszenia drgań mechanicznych od ich źródła na otoczenie (wibroizolacja czynna) lub w celu ochrony wrażliwego na drgania urządzenia lub budynku od zakłóceń pochodzących z zewnątrz (wibroizolacja bierna). Jako techniczne środki wibroizolacyjne zastosuje się: a) przekładki lub podkładki sprężyste w postaci płyt, tafli i warstw z gumy, korka, filcu, drewna, tworzyw mikroporowatych i innych materiałów o odpowiednich właściwościach mechanicznych, b) pojedyncze elementy sprężyste w postaci wibroizolatorów (zwanych też amortyzatorami) sprężynowych gumowych lub gumowo-metalowych, złożonych, specjalnych itp. Wibroizolacja jest powszechnie uznanym środkiem dla skutecznej i łatwej ochrony przed drganiami różnych obiektów i urządzeń, dla zmniejszenia sił zakłócających dla polepszenia warunków pracy urządzeń, konstrukcji i ludzi. Na całym świecie obserwuje się szeroki rozwój produkcji materiałów i wyrobów wibroizolacyjnych, dostosowanych dla celów budownictwa przemysłowego , komunalnego 1 powszechnego. Wibroizolatary produkowane przez znane i wyspecjalizowane zakłady są dobrze reklamowane, łatwe do nabycia, odznaczają się skutecznością, trwałością i dużą wytrzymałością. W Polsce sprawa przedstawia się znacznie gorzej. wprawdzie przemysł okrętowy, lotniczy i transport lądowy stosują specjalne wibroizolatory dla swoich celów, to jednak do wibroizolacji maszyn i urządzeń ustawianych w budynkach ciągle się odczuwa brak dobrych i łatwo dostępnych gotowych elementów, czy nawet materiałów do ich wykonania. Współczynnikiem przenoszenia lub przepuszczalnością wibroizolacji nazywa się stosunek- siły przeniesionej na podłoże do siły wymuszającej wywoływanej przez pracującą. Skuteczność wibroizolacji można wyznaczyć rachunkowo jako t = 1 – T. Jest ona najczęściej wyrażana w procentach jako pozostałość sił zakłócających w wyniku wprowadzenia wibroizolacji. Skuteczność wibroizolacji zależy przede wszystkim od stosunku częstości drgań wzbudzających do częstości drgań własnych pionowych układu, oznaczanego symbolem Wm, a także od współczynnika tłumienia l. Przy projektowaniu wibroizolacji dobiera się sztywność amortyzatorów w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią skuteczność wibroizolacji. Różne źródła zalecają przyjęcie praktycznego warunku projektowego. aby stosunek częstości drgań wzbudzających do częstości drgań własnych pionowych zawiera się w granicach 2-5. Norma PN-80/B-03040 wymaga od w1broizolacji spełnienia warunku 4 (dla maszyn wolno- bieżnych 3, przy nm < 500 obr/min). Przy obciążeniach o charakterze impulsów lub uderzeń właściwą skuteczność wibroizolacji można uzyskać spełniając następujący warunek: Ws 70 = w 5, gdzie: Ws – najniższa (podstawowa) częstość drgań własnych stropu lub podłoża gruntowego podpierającego wibroizolowarzy układ w rad/s, w – częstość drgań własnych pionowych izolowanego układu, rad/s. [podobne: murator prenumerata, najlepsze piece co, styropian grafitowy czy warto ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: murator prenumerata najlepsze piece co styropian grafitowy czy warto