Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

Przy oczyszczaniu scieków w komorach za pomoca osadu czynnego uzyskuje sie duze objetosci wodnistego osadu

Posted in Uncategorized  by admin
July 15th, 2019

Gdy ścieki mają skład zmienny oraz gdy domieszka ścieków poprodukcyjnych jest znaczniejsza należy stosować dwustopniowe oczyszczanie, które daje wysoki stopień oczyszczania. Przy oczyszczaniu ścieków w komorach za pomocą osadu czynnego uzyskuje się duże objętości wodnistego osadu: z 1000 m3 ścieków ok. 14 m3 osadu zawierającego przeciętnie 96% wody. Uzyskany osad jest wartościowym nawozem, zawiera 5-,-6% azotu, do 4% P20s – i zawiera przeciętnie dwa razy więcej składników pokarmowych niż osad otrzymany przy innym sposobie oczyszczania biologicznego. Osad świeży musi być przefermentowany; fermentacja odbywa się zazwyczaj razem z osadem z osadników wstępnych. Wartość nawozowa osadu po przefermentowaniu obniża się. Rowy napowietrzne (biologiczne, cyrkulacyjne) stanowią najprostszą formę zastosowania osadu czynnego. Oczyszczanie ścieków w rowach napowietrzanych upowszechnia się od 1956 r. w Holandii i w Niemczech Zachodnich; w Polsce – od 1961 r. (m. in. do oczyszczania ścieków mleczarskich w Sławie Śląskiej). [hasła pokrewne: protokół odbioru przyłącza energetycznego, przesycanie, praktiker zwroty ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: praktiker zwroty protokół odbioru przyłącza energetycznego przesycanie