Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

Przewody oznaczono prostymi liniami

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Przewody oznaczono prostymi liniami, wyłącznik grubą kreską zamykającą przewody, a miejsca połączeń przewodów ze sobą i z zaciskami akumulatora, żarówką i wyłącznikiem – czarnymi kropkami. Dla uproszczenia rysunku, kropki nieraz opuszczamy. W dalszym ciągu. przy przedstawianiu przewodu elektrycznego będziemy posługiwać się schematami. Siła SEM i napięcie. ,źródło prądu elektrycznego wytwarza siłę elektromotoryczną. Siła elektromotoryczna (SEM) jest energią, która zostaje zużyta na przeniesienie poszczególnej jednostki ładunku w zamkniętym obwodzie. Prąd elektryczny. Nie wszystkie ciała w tych samych warunkach przewodzą jednakowo prąd elektryczny; . inaczej mówiąc mają one różny opór. W zależności od oporu elektrycznego ciała dzielą się na dwie zasadnicze grupy 1) przewodniki 2) izolatory . Do izolatorów zaliczamy ciała posiadające duży opór . Należą do nich: porcelana, szkło, papier, smoła, parafina itp. Przewodnikami nazwiemy dała o małym oporze elektrycznym, jak np. węgiel, metale, elektrolity. Jednostką oporu elektrycznego jest om. Pojęcie o jej wielkości wyjaśnią przykłady: a) stalowy przewodnik o 0 6 mm i długości 200 m ma opór elektryczny, równy jednemu omowi; b) elektryczne żarówki przy normalnym napięciu posiadają opór 150-400 omów. Opór elektryczny zależy od materiału, z którego przewodnik jest wykonany oraz od jego długości. Przy powiększaniu długości przewodnika – opór wzrasta; przy zwiększaniu przekroju poprzecznego przewodnika -. opór maleje. Biorąc pod uwagę zależność oporów od rozmiarów przewodnika przy porównywaniu ich posługujemy się pojęciem oporności właściwej. Opornością właściwą będziemy nazywać oporność przewodnika o przekroju poprzecznym równym 1 mm i długości 1 m. [hasła pokrewne: wapno gaszone cena, praktiker zwroty, praktiker zwrot towaru ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: praktiker zwrot towaru praktiker zwroty wapno gaszone cena