Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

PRZETWARZANIE l PRZESYLANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

PRZETWARZANIE l PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Jedną z dodatnich stron energii elektrycznej jest możliwość przesyłania jej na dalekie odległości przy małych stratach w urządzeniach przesyłających. Rosyjski uczony D. A. Łaczynow w roku 1880 opracował, jako jeden z pierwszych, sposób przesyłania energii elektrycznej. Drugi rosyjski uczony M. O. Doliwo-Dobrowolski ulepszył ten sposób, rozwiązał i udoskonalił metodę ekonomicznego przesyłania energii elektrycznej w układzie trójfazowym. System ten obecnie jest ogólnie przyjęty. Urządzenia służące do przesyłania energii od generatora do abonenta dzielą się na następujące części składowe: 1. Wzmacniające podstacje transformatorowe. 2. Linie wysokiego napięcia. 3. Obniżające podstacje transformatorowe. 4. Rozprowadzające linie niskiego napięcia. [patrz też: atlas elastyk, protokół odbioru przyłącza energetycznego, piec gazowy z zamkniętą komorą spalania ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: atlas elastyk piec gazowy z zamkniętą komorą spalania protokół odbioru przyłącza energetycznego