Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

Posts Tagged ‘wełna schwenk’

Kominy przemysłowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Kominy przemysłowe stanowią dość specyficzną grupę konstrukcji przemysłowych, gdyż należą do budowli smukłych i wysokich, w których dynamiczne działanie wiatru jest podstawowym obciążeniem, a oprócz tego warunki użytkowania narzucają specjalne wymagania w zakresie ochrony termicznej itp. Kominy przemysłowe spełniają na ogół służebną rolę w procesie produkcyjnym, odprowadzając spaliny, parę wodną i inne gazy w wysokie warstwy atmosfery. Rola kominów przemysłowych jest ważną nie tylko z uwagi na zachowanie prawidłowego przebiegu procesu technologicznego, lecz również ze względów ochrony środowiska, wymagających budowy coraz wyższych-trzonów, przekraczających już wysokość 300 m. Kominy są najczęściej konstrukcjami wolno stojącymi, o kształcie smukłej rury cylindrycznej lub zbieżnej. Trzon komina może być żelbetowy, stalowy lub. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wełna schwenk’

Kominy przemysłowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Przeważająca część fundamentów i konstrukcji wsporczych pod maszyny jest projektowana i wykonana z betonu. W przypadku projektowania fundamentu pod maszynę IV kategorii dynamicznej i bardzo dużym znaczeniu gospodarczym zaleca się stosować beton o szczególnej wysokiej jakości, starannie zaprojektowany, odznaczający się jednorodnością, małą skurczliwością i wysoką wytrzymałością. Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny są zbrojone konstrukcyjnie oraz na podstawie obliczeń wytrzymałościowych. Do zbrojenia atropowanego na podstawie obliczeń wytrzymałościowych stosuje się stal klasy A-O i A-I (seos i St3S) , natomiast stal zbrojeniowa klasy A-II i A-III może być używana pod warunkiem sprawdzenia konstrukcji na rozwarcie rys lub wyjątkowo przy traktowaniu tych gatunków stali pod względem wytrzymałościowym jak stali A-I. Do konstrukcyjnego zbrojenia fundamentów można stosować dowolne gatunki stali, przy czym na ogół używa się stali niższych gatunków. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wełna schwenk’

Kominy przemysłowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Przyrządy służące do mierzenia natężenia prądu nazywamy amperomierzami. Dodatnim kierunkiem prądu elektrycznego nazwano kierunek, w którym źródło prądu przenosi materialne cząstki mające ładunek dodatni. W źródle prądu stałego kierunek ten odpowiada kierunkowi przepływu prądu przez odbiornik od zacisku ze znakiem + do zacisku ze znakiem-, np. przez lampę elektryczną. Cząstki mające ujemny ładunek dążą w przeciwnym kierunku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wełna schwenk’

Kominy przemysłowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Do odbiorników jednofazowych zaliczamy żarówki, kuchenki elektryczne itp. Odbiorniki te mają dwa styki (kontakty), jak gdyby miały jeden opór lub uzwojenie. Trójfazowe odbiorniki są to połączenia trzech jednofazowych odbiorników. Mają one trzy uzwojenia albo trzy opory. Zaliczamy do nich: trzyfazowe silniki elektryczne, trzyfazowe przyrządy do ogrzewania itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wełna schwenk’

Kominy przemysłowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Końcówki uzwojenia rotora są doprowadzone do pierścieni. Na przedłużeniu osi generatora prądu zmiennego ustawiony jest generator prądu stałego zwany wzbudnicą. Zadaniem wzbudnicy jest dostarczanie prądu stałego uzwojeniom magnesów rotora. Dopływ prądu odbywa się przez szczotki , które są ustawione na pierścieniach rotora. Przedstawia uproszczony schemat prądnicy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wełna schwenk’

Kominy przemysłowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Jeżeli napięcie 100 woltów dołączyć do uzwojenia z większą liczbą zwojów, tzn. do uzwojenia mającego 2000 zwojów, to na uzwojeniu z ilością 1000 zwojów otrzymamy napięcie 50 woltów. W odróżnieniu od transformatorów jednofazowych transformatory trójfazowe mają rdzeń trzykolumnowy. a każda kolumna ma dwa uzwojenia. Transformator trójfazowy ma łącznie sześć uzwojeń. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wełna schwenk’

Kominy przemysłowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Rdzeń, łącznie z uzwojeniami wstawia się do stalowej skrzynki napełnionej olejem mineralnym, służącym do wzmocnienia izolacji i chłodzenia uzwojeń. Na pokrywie skrzynki transformatora umieszcza się porcelanowe izolatory, przez które przechodzą metalowe sworznie łączące uzwojenia z siecią. Transformator obniżający: a) wysokie napięcie – 1 000, 10000, 35 000 woltów, b) niskie napięcie – 133, 230, 400 woltów. Moc transformatorów stosowanych w rolnictwie wynosi od 5 do 1 350 kilowolt-amperów. Linia wysokiego napięcia składa się z podpór i podwieszonych lub sztywno umocowanych izolatorów oraz stalowych przewodów, po których przesyła się energię elektryczną. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wełna schwenk’

Kominy przemysłowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

ODBIORNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Do odbiorników zaliczamy urządzenia i maszyny, które, pobierają energię elektryczną. Dzielimy je głównie na: lampy, silniki oraz ogrzewające przyrządy elektryczne. Lampy elektryczne. Najbardziej rozpowszechnionym odbiornikiem elektrycznym jest żarówka. Pierwszą żarówkę wynalazł rosyjski elektrotechnik A. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wełna schwenk’

Kominy przemysłowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Wyniki oczyszczania ścieków w małych urządzeniach są zazwyczaj nie dostateczne i odpływ zagrażać może warunkom zdrowotnym. Koszt budowy i eksploatacji oczyszczalni domowych w przeliczeniu na 1 M są kilkakrotnie wyższe od kosztów w oczyszczalniach zbiorowych. Największą wadą małych oczyszczalni jest zła obsługa. Osad z dołów gnilnych zazwyczaj W ogóle nie jest usuwany i przepływ ścieków przez wypełnione osadem komory raczej pogarsza ich jakość – głównie ze względu na odrażające zapachy. Oczyszczalnie domowe należycie zaprojektowane i wybudowane, początkowo dobrze oczyszczające ścieki, po kilku latach przestają działać ze względu na brak właściwej obsługi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wełna schwenk’

Kominy przemysłowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Oprócz dołów gnilnych stosowane są osadniki zespolone z komorą fermentacyjną. Budowa tych osadników jest wzorowana na osadnikach dwupoziomowych (świeżowodnych). Jednak wskutek nieusuwania we właściwym czasie kożucha i osadu i częstego zagniwania ścieków – spowodowanego nierównomiernością dopływu – urządzeń tych nie można nazywać świeżowodnymi. Płaszczyzny ześlizgowe powinny mieć duże nachylenie, co najmniej 1,,4 : 1. Szczelinę pomiędzy komorą przepływową i fermentacyjną stosuje się o szer. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries