Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

Posts Tagged ‘wapno gaszone cena’

Przewody oznaczono prostymi liniami

Posted in Uncategorized  by admin
December 23rd, 2018

Przewody oznaczono prostymi liniami, wyłącznik grubą kreską zamykającą przewody, a miejsca połączeń przewodów ze sobą i z zaciskami akumulatora, żarówką i wyłącznikiem – czarnymi kropkami. Dla uproszczenia rysunku, kropki nieraz opuszczamy. W dalszym ciągu. przy przedstawianiu przewodu elektrycznego będziemy posługiwać się schematami. Siła SEM i napięcie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wapno gaszone cena’

Przewody oznaczono prostymi liniami

Posted in Uncategorized  by admin
December 23rd, 2018

Na pewnym odcinku obwodu opór równa się napięciu (na rozpatrywanym. odcinku) – w woltach, podzielonemu przez opór tego odcinka – w omach . Przykład. Obliczyć prąd w żarówce o oporności 200 omów przy napięciu 220 woltów. Rozwiązanie: prąd -:200= 1,1 ampera. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wapno gaszone cena’

Przewody oznaczono prostymi liniami

Posted in Uncategorized  by admin
December 23rd, 2018

Moc i energia prądu. Wielkość energii prądu elektrycznego określa się mnożąc napięcie przez ilość przeniesionych ładunków. Ilość ładunków znajduje się mnożąc prąd przez czas. Wielkość siły można otrzymać mnożąc napięcie przez prąd i czas. Za jednostkę pracy prądu elektrycznego przyjęto 1 wat-sekundę. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wapno gaszone cena’

Przewody oznaczono prostymi liniami

Posted in Uncategorized  by admin
December 23rd, 2018

Dla przykładu rozpatrzymy szeregowe połączenie dwóch żarówek. Załóżmy, że ich opory wynoszą 240 i 360 omów, a napięcie źródła, do którego są one włączone – 120 woltów. Opór zbiorowy połączenia będzie równy 240+360=600 omów. Napięcie przypadające na każdą żarówkę równa się natężeniu prądu pomnożonemu przez jej opór. Dla żarówki z oporem 360 omów napięcie, wyniesie 0,2 X 360 = 72 woltów. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries