Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

Posts Tagged ‘strop akermana’

Kominy przemysłowe

Posted in Uncategorized  by admin
December 25th, 2018

Kominy przemysłowe stanowią dość specyficzną grupę konstrukcji przemysłowych, gdyż należą do budowli smukłych i wysokich, w których dynamiczne działanie wiatru jest podstawowym obciążeniem, a oprócz tego warunki użytkowania narzucają specjalne wymagania w zakresie ochrony termicznej itp. Kominy przemysłowe spełniają na ogół służebną rolę w procesie produkcyjnym, odprowadzając spaliny, parę wodną i inne gazy w wysokie warstwy atmosfery. Rola kominów przemysłowych jest ważną nie tylko z uwagi na zachowanie prawidłowego przebiegu procesu technologicznego, lecz również ze względów ochrony środowiska, wymagających budowy coraz wyższych-trzonów, przekraczających już wysokość 300 m. Kominy są najczęściej konstrukcjami wolno stojącymi, o kształcie smukłej rury cylindrycznej lub zbieżnej. Trzon komina może być żelbetowy, stalowy lub. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘strop akermana’

Kominy przemysłowe

Posted in Uncategorized  by admin
December 25th, 2018

Przeważająca część fundamentów i konstrukcji wsporczych pod maszyny jest projektowana i wykonana z betonu. W przypadku projektowania fundamentu pod maszynę IV kategorii dynamicznej i bardzo dużym znaczeniu gospodarczym zaleca się stosować beton o szczególnej wysokiej jakości, starannie zaprojektowany, odznaczający się jednorodnością, małą skurczliwością i wysoką wytrzymałością. Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny są zbrojone konstrukcyjnie oraz na podstawie obliczeń wytrzymałościowych. Do zbrojenia atropowanego na podstawie obliczeń wytrzymałościowych stosuje się stal klasy A-O i A-I (seos i St3S) , natomiast stal zbrojeniowa klasy A-II i A-III może być używana pod warunkiem sprawdzenia konstrukcji na rozwarcie rys lub wyjątkowo przy traktowaniu tych gatunków stali pod względem wytrzymałościowym jak stali A-I. Do konstrukcyjnego zbrojenia fundamentów można stosować dowolne gatunki stali, przy czym na ogół używa się stali niższych gatunków. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘strop akermana’

Kominy przemysłowe

Posted in Uncategorized  by admin
December 25th, 2018

Przyrządy służące do mierzenia natężenia prądu nazywamy amperomierzami. Dodatnim kierunkiem prądu elektrycznego nazwano kierunek, w którym źródło prądu przenosi materialne cząstki mające ładunek dodatni. W źródle prądu stałego kierunek ten odpowiada kierunkowi przepływu prądu przez odbiornik od zacisku ze znakiem + do zacisku ze znakiem-, np. przez lampę elektryczną. Cząstki mające ujemny ładunek dążą w przeciwnym kierunku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘strop akermana’

Kominy przemysłowe

Posted in Uncategorized  by admin
December 25th, 2018

Do odbiorników jednofazowych zaliczamy żarówki, kuchenki elektryczne itp. Odbiorniki te mają dwa styki (kontakty), jak gdyby miały jeden opór lub uzwojenie. Trójfazowe odbiorniki są to połączenia trzech jednofazowych odbiorników. Mają one trzy uzwojenia albo trzy opory. Zaliczamy do nich: trzyfazowe silniki elektryczne, trzyfazowe przyrządy do ogrzewania itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries