Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

Posts Tagged ‘protokół odbioru przyłącza energetycznego’

ZJAWISKA ELEKTRYCZNE

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

ZJAWISKA ELEKTRYCZNE Magnes. Magnesami nazywamy metale i ich stopy mające własność przyciągania żelaza. Jeżeli płaski magnes zanurzymy w żelaznych opiłkach, po wyjęciu go widzimy, że przyczepione do niego żelazne opiłki są w największych ilościach na końcach magnesu, a znikoma ilość znajduje się w jego części środkowej. Możemy z tego wyprowadzić sek, że siła przyciągania żelaznych opiłek nie jest jednakowa we wszystkich punktach magnesu: większa siła znajduje się na jego koń w środku zaś znajduje się mniejsza siła. Miejsca największej aktywności magnesu przyjęto nazywać biegunami. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘protokół odbioru przyłącza energetycznego’

ZJAWISKA ELEKTRYCZNE

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

Połączenie w trójkąt. Przy tym połączeniu odbiorniki jednofazowe włącza się między przewody fazowe. W ten sam sposób łączy się uzwojenia trójfazowego odbiornika. Przy połączeniu w trójkąt napięcie w jednofazowych odbiornikach i poszczególnych uzwojeniach trójfazowych odbiorników równa się napięciu liniowemu. Prąd elektryczny w odbiornikach i poszczególnych i zwojeniach trójfazowego odbiornika nie równa się sumie prądów w 1, 2 i 3 fazie, tj. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘protokół odbioru przyłącza energetycznego’

ZJAWISKA ELEKTRYCZNE

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

Uproszczony schemat transformatora składa się ze stalowego rdzenia i dwóch uzwojeń. Jeżeli do jednego z tych uzwojeń doprowadzimy na- pięcie z obwodu prądu zmiennego, to w drugim uzwojeniu również wystąpi napięcie. Zjawisko to powstaje wskutek indukcji elektromagnetycznej. Jeżeli przez jedno z uzwojeń przechodzi prąd zmienny, to wytwarza on strumień magnetyczny, który wzmocniony przez rdzeń stalowy przecina drugie uzwojenie i indukuje w nim siłę elektromotoryczną. Siła elektromotoryczna i właściwe jej napięcie zależą od stosunku między ilością zwojów obu uzwojeń. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘protokół odbioru przyłącza energetycznego’

ZJAWISKA ELEKTRYCZNE

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

PRZETWARZANIE l PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Jedną z dodatnich stron energii elektrycznej jest możliwość przesyłania jej na dalekie odległości przy małych stratach w urządzeniach przesyłających. Rosyjski uczony D. A. Łaczynow w roku 1880 opracował, jako jeden z pierwszych, sposób przesyłania energii elektrycznej. Drugi rosyjski uczony M. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries