Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

Posts Tagged ‘drabiny domowe’

Opornosci wlasciwe materialów najczesciej stosowanych w elektrotechnice

Posted in Uncategorized  by admin
July 21st, 2018

Oporności właściwe materiałów najczęściej stosowanych w elektrotechnice. Znając oporność właściwą materiału możemy łatwo obliczyć oporność przewodnika. W tym celu trzeba oporność właściwą badanego przewodnika pomnożyć przez jego długość wyrażoną w metrach, a otrzymany wynik podzielić przez przekrój poprzeczny wyrażony w milimetrach kwadratowych. Dla przykładu określimy opór stalowego przewodnika o długości 500 m o poprzecznym przekroju 12,8 mm>, Oporność właściwa stali (tabl. 26) równa się 0,14:- 0,14 . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘drabiny domowe’

Opornosci wlasciwe materialów najczesciej stosowanych w elektrotechnice

Posted in Uncategorized  by admin
July 21st, 2018

Aby określić moc i energię zużywaną przez odbiorniki włączonej do sieci z prądem trójfazowym, postępujemy w następujący sposób: przy jednofazowych odbiornikach (lampy lub kuchenki elektryczne) wystarczy znać napięcie, do którego są one włączone oraz zużywaną przez nie ilość prądu. Mnożąc te wielkości przez siebie znajdujemy pobraną moc. Jeżeli lampa zużywa prąd 0,5 ampera i ma napięcie 120 woltów, to moc, którą pobrała ona z sieci, wyniesie 0,5 X 120 = 60 watów. W wypadku silników jednofazowych iloczyn z pomnożenia napięcia przez prąd należy pomnożyć jeszcze przez tzw. współczynnik mocy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘drabiny domowe’

Opornosci wlasciwe materialów najczesciej stosowanych w elektrotechnice

Posted in Uncategorized  by admin
July 21st, 2018

Ogólna liczba magnetycznych linii, przypadająca na całą powierzchnię, nazywa się strumieniem magnetycznym. Linie magnetyczne układają się w kierunku od bieguna północnego do południowego. Doświadczenia wykazują, że pole magnetyczne może być wytwarzane nie tylko przez magnes, lecz. i przez prąd elektryczny. Pole magnetyczne wytworzone prądem elektrycznym przepływającym przez prosty przewodnik. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘drabiny domowe’

Opornosci wlasciwe materialów najczesciej stosowanych w elektrotechnice

Posted in Uncategorized  by admin
July 21st, 2018

Pola irygowane Pola irygowane stanowią urządzenia najdawniej stosowane (w Anglii od połowy XIX w. ). Głównym zadaniem pól irygowanych jest oczyszczanie ścieków, natomiast wykorzystanie rolnicze stanowi cel uboczny. Obciążenie gleb użytkowanych rolniczo wynosi ok. 1000 mm, a łąk i pastwisk 2000-5000 mm rocznie. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »