Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

Pola irygowane zaopatrzone sa w siec saczków o srednicy 7,5-10 cm

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Pola irygowane zaopatrzone są w sieć sączków o średnicy 7,5-10 cm; w rozstawie 8-12 m, głębokości drenowania 1,0-1,5 m. W przypadku dużej przepuszczalności gleby i niskiego poziomu wody gruntowej (t. poniżej 2 m) nie ma potrzeby drenowania. Jako przykład mogą służyć niedrenowane irygowane pola gdańskie, założone na piaskach wydmowych Rozstaw sączków oblicza się na tych samych zasadach jak przy drenowaniu pól, uwzględniając dodatkowo polewowe dawki ścieków Powierzchnia pól irygowanych jest sztucznie dostosowana do najbardziej odpowiedniego dla danych warunków systemu nawodniania: – zalewowego – na terenach płaskich, – grzbietowo-zalewowego – w terenie o nieznacznych spadkach, – stokowego – przy spadku 1,5-2% lub większym. Poza tym może być stosowane nawodnianie bruzdowe (różne odmiany). Na terenach płaskich budowane są kwatery zalewowe stoczone grobelkami o powierzchni 0,1-0,6 ha, !niekiedy większe ze względu na ułatwienie prac uprawowych i sprzętu. Wysokość dawki polewowej wynosi 200-400 mm, liczba dawek w ciągu roku równa się 6-10, niekiedy więcej. [hasła pokrewne: projektowanie wnętrz warszawa, przesycanie, wełna schwenk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: projektowanie wnętrz warszawa przesycanie wełna schwenk