Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

PODZIAŁ I CHARAKTERYSTYKA BUDOWLI PRZEMYSŁOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Wybór rodzaju, formy i rozwiązania budowli przemysłowych zależy przede wszystkim od wymagań technicznych i technologicznych oraz od funkcji jaką dany obiekt ma spełniać w procesie produkcyjnym. Poza wymienionymi uprzednio głównymi zadaniami obiektów budownictwa przemysłowego występują inne czynniki kształtujące konstrukcję i rozwiązania, jak np.: możliwości rozbudowy, przebudowy, modernizacji, zmian technologii, kryteria architektoniczne i urbanistyczne, wymagania systemowe, źródła zasilania w energię, gaz itp. – warunki wykonawcze, materiałowe, miejscowe technologiczne, – wymagania ochrony p.poż., antykorozyjnej, przed promieniowaniem radioaktywnym itp., – możliwie niski koszt wykonania i utrzymania budowli. Budynki i budowle przemysłowe można klasyfikować w zależności od różnych kryteriów porównawczych; np. użytkowych, materiałowych, statycznych i innych. Według przeznaczenia i funkcji rozróżnia się: 1) budynki, produkcyjne, 2) obiekty magazynowoskładowe, 3) bazy transportowe i wydziały remontowe, 4) obiekty zasilania: elektrownie, kotłownie, stacje pomp. sprężarek, gazogeneratorów itp., 5) budowle i konstrukcje inżynierskie, specjalne i inne. Ta ostatnia grupa reprezentuje szczególnie złozone i trudne zadania pojektowe i realizacyjne zwłaszcza w przypadku rozwiązania takich konstrukcji przemysłowych jak: kominy, chłodnie, wieże wyciągowe, fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny, piece przemysłowe, silosy i zbiorniki, galerie trans- portowe, estakady, mosty przeładunkowe tp. [patrz też: olx płock, malowanie drzwi cena, płyty osb allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: malowanie drzwi cena olx płock płyty osb allegro