Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI PRZEMYSŁOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

SPECYFIKA I ZADANIA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO Budownictwo przemysłowe może być określone jako inwestycyjna działalność gospodarcza polegająca na projektowaniu, wznoszeniu i wyposażeniu całych zakładów produkcyjnych lub poszczególnych obiektów, budynków czy budowli typowo przemysłowych, chociaż nie zawsze stanowiących część zakładu produkcyjnego. Budownictwo przemysłowe obejmuje więc również bardzo szeroki zasób wiedzy i umiejętności fachowych w zakresie techniki projektowania, wykonawstwa budowlanego, wyposażenia, a także użytkowania całych zakładów produkcyjnych lub pojedynczych obiektów, budowli czy konstrukcji zaliczanych do przemysłowych. Do podstawowych zadań obiektów budownictwa przemysłowego można zaliczyć: – ograniczenie (obudowanie) przestrzeni, w której odbywa się proces technologiczny, w celu zabezpieczenia tego procesu przed działaniem czynników zewnętrznych, a dla ochrony środowiska przed skutkami i niebezpieczeństwami samego proce- su, albo też z obu powodów równocześnie, – stworzenie podpór nośnych podtrzymujących aparaturę, urządzenia technologiczne lub transportowe, – stworzenie obudowy urządzeń i instalacji przemysłowych. Najpowszechniejszymi przykładami obiektów przemysłowych, spełniających pierwszą grupę zadań, są wszelkie budynki produkcyjne, ale do tej grupy należy zaliczyć także osłony nośne i biologiczne reaktorów jądrowych itp. Przykładami spełniającymi drugą grupę zadań są: fundamenty i konstrukcje wsporcze, pod maszyny i urządzenia technologiczne, nośnice (galerie) transporterów, suwnice bramowe, wieże wyciągowe, estakady rurociągów itp. Do trzeciej grupy budowli przemysłowych należy zaliczyć kominy przemysłowe, chłodnie kominowe, zbiorniki różnego typu, piece przemysłowe.itp. Istnieje oczywiście wiele różnych. budynków i budowli przemysłowych łączących w sobie wymienione funkcje, a także spełniających inne specyficzne zadania wymagane przez różne gałęzie produkcji lub poszczególne procesy technologiczne. Budownictwo przemysłowe obejmuje tak wiele r6żnych zadań, funkcji problemów oraz budynków i budowli, że jego zwięzła charakterystyka ogólna jest dość skomplikowana. Specyfikę budownictwa przemysłowego najłatwiej przedstawić przez porówna- nie wymagań budownictwa ogólnego i przemysłowego, a zwłaszcza przez podkreślenie różnic i trudności wynikających z zadań budownictwa przemysłowego. Budynki i budowle przemysłowe, w odróżnieniu od obiektów budownictwa ogólnego mogą być narażone na: 1) działania dynamiczne wywołane pracą maszyn i urządzeń technologicznych, transportowych i innych, 7) znaczne wpływy termiczne, 8) intensywne i zmienne działanie środowisk korozyjnych, 9) działanie dużych i nierównomiernych obciążeń, 10) wpływy promieniowania, większe możliwości wybuchu, po- żarów itp. [patrz też: olx płock, malowanie drzwi cena, płyty osb allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: malowanie drzwi cena olx płock płyty osb allegro