Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

ODBIORNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

ODBIORNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Do odbiorników zaliczamy urządzenia i maszyny, które, pobierają energię elektryczną. Dzielimy je głównie na: lampy, silniki oraz ogrzewające przyrządy elektryczne. Lampy elektryczne. Najbardziej rozpowszechnionym odbiornikiem elektrycznym jest żarówka. Pierwszą żarówkę wynalazł rosyjski elektrotechnik A. K. Łodygin w 1873 r. Obecnie jest ona znacznie ulepszona. Główną częścią żarówki jest drucik żarzący. Drucik ten jest wykonany ze stopu, np. wolframu, mającego bardzo wysoki stopień topliwości. Do drucika doprowadza się napięcie elektryczne za pomocą dwóch elektrod idących od trzonu lampy i metalicznego styku (kontaktu). Drucik wolframowy jest umieszczony w szklanej bańce , li której wypompowano powietrze, a zamiast niego wprowadzono gaz nie podtrzymujący spalania. Typowe żarówki w ZSRR mają napięcie – 110, 127, 220 woltów, a moc ich waha się od 15 do 1000 watów. Żarówka działa normalnie około 800 – 1000 godzin. Większe odchylenia od napięcia, na które jest obliczona żarówka – niszczą ją. Zmniejszenie napięcia obniża światłość żarówki o 30%. Zwiększenie napięcia powyżej normalnego o 10% skraca okres używalności lampy o 30%. Połączenie żarówki z siecią elektryczną odbywa się za pośrednictwem oprawki. Oprawka ma dwa punkty połączenia z przewodami sieci. Jeden punkt łączy się ze środkową częścią oprawki, a drugi ze specjalnym kontaktem umieszczonym wewnątrz oprawki. [hasła pokrewne: strop akermana, projektowanie wnętrz warszawa, wełna schwenk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: projektowanie wnętrz warszawa strop akermana wełna schwenk