Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

Badania nad wprowadzeniem do analizy statycznej mostów metod opartych na teorii plastyczności

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Od wielu lat prowadzi się w ośrodku poznańskim badania nad wprowadzeniem do analizy statycznej mostów metod opartych na teorii plastyczności. Przydatność tej teorii polega na tym, że ciężkie pojazdy specjalne przeprowadzane są przez most bardzo rzadko, z małą prędkością a więc można pominąć wtedy wpływ oddziaływań dynamicznych i zmęczeniowych. Chcąc wyznaczyć nieprzekraczalną wielkość obciążeń wyjątkowych należy obliczyć intensywność obciążenia, przy którym ustrój przechodzi w mechanizm czyli nośność graniczną. Oprócz obciążenia siłą skupioną i obciążenia zmieniającego się liniowo w mostach żelbetowych o mniejszej rozpiętości częściej potrzebna. jest znajomość obciążeń granicznych w przypadku obciążenia przęsła. kolejno jedną, dwiema lub czterema osiami. Mechanizmy zniszczenia. W pracy rozpatrzono trzy mechanizmy zniszczenia swobodnie podpartego przęsła płytowego: e) belkowy f) trójkątny g) mechanizm dachowy charakterystyczny dla płyty podpartej na czterech krawędziach, ale także możliwy w przypadku bardzo szerokiego przęsła (pasma), podpartego na dwóch krawędziach W schemacie belkowym przyjęto obciążenia jedną dwiema i czterema osiami pojazdu, a w schemacie trójkątnym – jedną i dwiema osiami pojazdu. Przy zniszczeniu przęsła szerokiego (pasma) obciążenie stanowi jedna siła skupiona. We wszystkich przypadkach uwzględniono ciężar własny płyty. Założono, że w dodatnich liniach załomu, tworzących się na dolnej powierzchni płyty, pracuje tylko zbrojenie ułożone równolegle do krawędzi swobodnej (zbrojenie dolne), natomiast w ujemnych liniach załomu, tworzących się na górnej powierzchni płyty – tylko zbrojenie ułożone równolegle do krawędzi podparcia (zbrojenie górne). Zarówno zbrojenie dolne jak i zbrojenie górne są rozłożone równomiernie. [przypisy: olx płock, malowanie drzwi cena, płyty osb allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: malowanie drzwi cena olx płock płyty osb allegro