Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

OCZYSZCZANIE SCIEKÓW I UNIESZKODLIWIANIE WYDALIN Z ODDZIELNYCH DOMÓW

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW I UNIESZKODLIWIANIE WYDALIN Z ODDZIELNYCH DOMÓW 5. 6. 1. Oczyszczalnie domowe Zaopatrzenie budynku mieszkalnego w sieć wodociągową pozwala na zainstalowanie przyborów sanitarnych, co z kolei wiąże się z odpływem brudnych wód z kuchni, ustępów, łazienek, pralni itp. Nawet małe ilości ścieków nie mogą być odprowadzane bez oczyszczania do rzek lub potoków, a tym bardziej do rowów przydrożnych lub śródpolnych. Ścieki stale odpływające, skierowane do rowów zazwyczaj tylko z okresowym przepływem wody, zakażają i zanieczyszczają wodę, glebę i powietrze. Dążyć należy do odprowadzenia ścieków do kanalizacji i oczyszczalni zbiorowej, nawet w przypadku konieczności budowy długich przykanalików. Jedynie przy braku sieci kanalizacyjnej lub gdy sieć ta jest nieosiągalna dla pojedynczych budynków, stosować należy oczyszczalnie domowe. [hasła pokrewne: bramy segmentowe, płyta osb na zewnątrz, atlas elastyk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: atlas elastyk bramy segmentowe płyta osb na zewnątrz