Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

O bezpieczenstwie przekroju decyduja z

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

O bezpieczeństwie przekroju decydują z jednej strony współczynniki przeciążenia, zastosowane jako mnożniki do normowych (charakterystycznych) obciążeń, a z drugiej obliczeniowa nośność przekroju, określona jego geometrią. i obliczeniowymi wytrzymałościami materiałów. Wytyczne amerykańskie przewidują. jeden podstawowy współczynnik przeciążenia 1,3 do wszystkich obciążeń oraz dodatkowe współczynniki stosowane odpowiednio w poszczególnych układach obciążeń. Układ podstawowy ma postać 1,3 [D+5J3(L+I)] lub jeżeli sumaryczne obciążenie jest mniejsze od określonego symbolem H20 wg normy obciążeń, 1,3 [D+2,2(L+I)], przy czym D – cięzar własny, L – obciążenie ruchome, I – obciążenie ruchome udarowe. Układy dodatkowe mają postać 1,3 [D+W+F+SP+B+S+T] przy czym W parcie wiatru na konstrukcję (w układzie drugim ewentualnie za- mieniane przez EQ – obciążenie sejsmiczne) podłużna siła tarcia, oddziaływanie prądu wody – ewentualnie zamieniane przez ICE – oddziaływanie kry, wypór wody.
O OBLICZANIU MOSTÓW PŁYTOWYCH Z BETONU ZBROJONEGO PRZY OBCIĄŻENIACH QUASI-STATYCZNYCH Dla rzadko występujących wolnozmiennych obciążeń ciężkimi pojazdami brak jest przydatnej technicznie metody obliczeń mostów płytowych z betonu zbrojonego. W pracy, opierając się na modelu sztywno-plastycznym, wyprowadzono (przy podejściu kinematycznym) zależności, które pozwalają oszacować nośność graniczną przęsła przy obciążeniu jedną osią, dwoma i czterema osiami z uwzględnieniem ciężaru własnego. Znając obciążenia zmieniające ustrój w układ geometrycznie zmienny można określić następnie obciążenie dopuszczalne lub współczynniki bezpieczeństwa. Od obiektów mostowych wymaga się, aby oprócz pojazdów dopuszczonych do ruchu publicznego mogły przejąć również ciężkie pojazdy specjalne – ponadnormatywne (obciążenia wyjątkowe). O ile jednak dla obciążeń zasadniczych, ze względu na ich dynamiczny charakter oraz powtarzalność, mosty muszą pracować wyłącznie w zakresie sprężystym, to przy obciążeniach wyjątkowych zezwala się na pewne przeciążenie. Nie powinno mieć ono przy tym wpływu na zmniejszenie trwałości obiektu. Sprawdzając mosty żelbetowe przy obciążeniu wyjątkowym stosuje się, tak w obliczeniach statycznych jak i wymiarowaniu, metody oparte na teorii sprężystości. W obliczeniach zwiększa się jedynie naprężenia dopuszczalne w betonie i stali zbrojeniowej. Z obliczeń otrzymujemy pewne fikcyjne wartości naprężeń, które nie informują dostatecznie o stopniu bezpieczeństwa budowli. [podobne: olx płock, malowanie drzwi cena, płyty osb allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: malowanie drzwi cena olx płock płyty osb allegro