Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

Wibroizolacja

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Największe ograniczenia wpływu drgań na otoczenie daje się uzyskać przez zastosowanie odpowiednich materiałów i wyrobów sprężystych, w postaci środków wibroizolacyjnych, czyli tzw. wibroizolacji. Fundamenty pod maszyny ze względu na typ konstrukcji, można podzielić na fundamenty blokowe i fundamenty ramowe Do pierwszej grupy zalicza się fundamenty dość masywne, które mogą być traktowane jako sztywna bryła drgająca na sprężystym podłożu gruntowym, a więc: – fundamenty stanowiące pełny blok betonowy lub żelbetowy – fundamenty w kształcie skrzyni, składające się ze ścian żelbetowych (stosowane w celu zmniejszenia masy fundamentu lub uzyskania dostępu do maszyny). Do grupy fundamentów ramowych zalicza się fundamenty o konstrukcji słupowo-belkowe j, której elementy mogą wykonywać drgania giętne, a więc: – fundamenty stanowiące układ powiązanych ze sobą ram poprzecznych i podłużnych, – fundamenty o układzie mieszanym, złożonym z ram i ścian, – fundamenty o sztywnej płycie górnej opartej na układzie słupów sprężystych. Słupy fundamentów ramowych są z zasady sztywno zamocowane w masywnej płycie dolnej, posadowionej na gruncie nośnym lub na palach. Fundamenty ramowe są wykonywane w konstrukcji żelbetowej lub stalowej, natomiast płyta dolna jest zawsze żelbetowa. Inny podział fundamentów pod magazyny można przyjąć ze względu na rodzaj maszyny i jej działanie dynamiczne. Rozróżnia się więc fundamenty pod maszyny o działaniu udarowym i nieudarowym. Maszyny o działaniu udarowym charakteryzują się ruchem nieustannym, nieregularnie zmiennym, przy którym siły działające na fundament występują w postaci serii wstrząsów, uderzeń lub pojedynczych impulsów. Typowym przykładem maszyn o działaniu udarowym są młoty mechaniczne. Maszyny o działaniu nieudarowym charakteryzują się ustalonym ruchem okresowo-zmiennym, przy którym siły działające na fundament są okresowymi siłami bezwładności. Ta grupa ma- szyn może być podzielona w zależności od rodzaju ruchu mas nar – maszyny obrotowe ruchu wokół osi poziomej lub pionowej, – maszyny o ruchu posuwisto-zwrotnym poziomym lub pionowym, np maszyny z mechanizmami korbowymi Do grupy maszyn o działaniu nieudarowym zalicza się silniki i generatory elektryczne, pompy, wentylatory, sprężarki i turbosprężarki, silniki spalinowe, urządzenia walcownicze, obrabiarki itp. Do typowych konstrukcji wsporczych pod maszyny zalicza się również stropy i pomosty połączone z konstrukcjami budynków oraz wolno stojące pomosty i konstrukcje szkieletowe, wykonywane z żelbetu lub stali. [podobne: olx płock, malowanie drzwi cena, płyty osb allegro]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: malowanie drzwi cena olx płock płyty osb allegro