Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

NACISKI NA GRUNT POD FUNDAMENTAMI MASZYN

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Nacisk jednostkowy na grunt przekazywany od fundamentu pod maszynę przez jego podstawę powinien spełniać następujący warunek normowy w którym: 6śr – średni nacisk na podłoże gruntowe od statycznych obciążeń charakterystycznych, mm – współczynnik warunków pracy maszyny uwzględniający charakter i rodzaj obciążeń dynamicznych oraz znaczenie-gospodarcze maszyny qfn – normowy nacisk jednostkowy podłoża gruntowego, określony zgodnie z poz.4 normy PN-74/B-03020. Przy obliczaniu nacisków 6śr uwzględnia się tylko obciążenie statyczne pochodzące od ciężaru fundamentu, ciężaru gruntu nasypowego na obrzeżach fundamentu oraz od ciężaru ma- szyn, urządzeń i instalacji umieszczonych na fundamencie. [patrz też: murator prenumerata, najlepsze piece co, styropian grafitowy czy warto ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: murator prenumerata najlepsze piece co styropian grafitowy czy warto