Drenaz rozsaczajacy

Drenaż rozsączający Drenaż rozsączający (drenaż zaskórny, filtry chłonne lub nawodnianie wgłębne) daje dobre wyniki przy oczyszczaniu małych ilości ścieków. Stosowanie tej metody jest możliwe jedynie w glebach przepuszczalnych, z nisko położonym zwierciadłem wody gruntowej i tam, gdzie istnieją odpowiednio duże tereny. Ścieki muszą być wstępnie oczyszczone, zazwyczaj w dołach gnilnych. Nawodnianie odbywa się okresowo w celu przewietrzania ciągów drenowych. Sączki co kilka kilkanaście lat należy odkopać, oczyścić z osadu i ponownie ułożyć. Wprawdzie Prawo Wodne nie wy...

Budownictwo i architektura : Doublesingle Storey House / Le 2 Workshop

Dzięki uprzejmości formodesign polscy architekci Le 2 Workshop udostępnili nam swój projekt Doublesingle Storey House, zlokalizowany w Grabowej w Polsce. Dom ma zostać ukończony w 2011 roku. Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie. Dwupiętrowy piętrowy dom położony jest w Grabowej w pięknej okolicy na zboczu nad potokiem. Dzięki uprzejmości formodesign Celem było zaprojektowanie budynku spełniającego oczekiwania klientów przy jednoczesnym zachowaniu unikalnej naturalności otoczenia. Pomysł stworzenia podwójnie piętrowego układu powstał z naszej woli umożliwienia mie...

PODSTAWOWE POJĘCIA DYNAMIKI

Podane dalej wiadomości ogólne z zakresu dynamiki budowli ograniczono do niezbędnych określeń, wzorów i definicji, potrzebnych przy projektowaniu fundamentów pod maszyny oraz innych konstrukcji przemysłowych obciążonych dynamicznie. Ruchem drgającym lub krótko drganiami nazywa się taki proces, w którym jakakolwiek wielkość fizyczna, charakteryzująca ten proces, doznaje kolejno wzrostu i zmniejszania swej wartości w funkcji czasu. Drgania mechaniczne konstrukcji budowlanych polegają więc na tym, że poszczególne punkty ciała sprężystego wielokrotnie zmieniają swoje położenie , przechodząc p...

jelito nadwrażliwe leki ad

W ZSRR przyjęto następujące normy napięć dla generatorów prądu stałego: 110, 220, 440 woltów. Maksimum wydajności generatorów zależne jest od prądu, na który są obliczone uzwojenia generatora. Wielkość ta jest zaznaczona przez fabrykę na tabliczce znamionowej każdej maszyny elektrycznej. Generator składa się z nieruchomej części - statora i ruchomej części - rotora. Stator generatora Budowa turbiny wodnej ma stojan oraz umocowany w nim stalowy, pierścieniowy rdzeń w którego żłobkach umieszczono trójfazowe uzwojenie . Rdzeń statora jest jednocześnie przewodem magnetycznym i ...

Najnowsze zdjęcia w galerii eplyty-warstwowe:

331#strop akermana , #praktiker zwroty , #olx ostrów wlkp , #przydomowe oczyszczalnie ścieków cena , #piec gazowy z zamkniętą komorą spalania , #płyty osb allegro , #protokół odbioru przyłącza energetycznego , #płyta osb na zewnątrz , #murator prenumerata , #przesycanie ,