Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

MATERIAŁY KONSTR.UKCY JNE

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Przeważająca część fundamentów i konstrukcji wsporczych pod maszyny jest projektowana i wykonana z betonu. W przypadku projektowania fundamentu pod maszynę IV kategorii dynamicznej i bardzo dużym znaczeniu gospodarczym zaleca się stosować beton o szczególnej wysokiej jakości, starannie zaprojektowany, odznaczający się jednorodnością, małą skurczliwością i wysoką wytrzymałością. Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny są zbrojone konstrukcyjnie oraz na podstawie obliczeń wytrzymałościowych. Do zbrojenia atropowanego na podstawie obliczeń wytrzymałościowych stosuje się stal klasy A-O i A-I (seos i St3S) , natomiast stal zbrojeniowa klasy A-II i A-III może być używana pod warunkiem sprawdzenia konstrukcji na rozwarcie rys lub wyjątkowo przy traktowaniu tych gatunków stali pod względem wytrzymałościowym jak stali A-I. Do konstrukcyjnego zbrojenia fundamentów można stosować dowolne gatunki stali, przy czym na ogół używa się stali niższych gatunków. Fundamenty, stropy i pomosty o konstrukcji stalowej, są stosowane w uzasadnionych przypadkach, przy zachowaniu wymagań normy PN-76/B03200 oraz zaleceń racjonalnego doboru gatunków stali do konstrukcji budowlanych. Spawanie stalowych konstrukcji fundamentów pod maszyny wymaga opracowania poprawnej technologii spawania mającej na celu największe ograniczenie odkształceń od naprężeń termicznych. Fundamenty blokowe z muru ceglanego mogą być stosowane wyjątkowo dla ustawienia obrabiarek oraz maszyn z mechanizmami korbowymi I i II kategorii dynamicznej. Należy zastosować mur z cegły ceramicznej pełnej, klasy co najmniej 100, na zaprawie cementowej marki c o najmniej 80 – wg. PN-67/B-03002. Dla fundamentów pod młoty oraz pod precyzyjne obrabiarki, należące do I kategorii dynamicznej, otrzymane z podanych uprzednie wzorów wartości współczynników C należy zwiększyć trzykrotnie. [więcej w: strop akermana, projektowanie wnętrz warszawa, wełna schwenk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: projektowanie wnętrz warszawa strop akermana wełna schwenk