Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

Kominy przemysłowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Kominy przemysłowe stanowią dość specyficzną grupę konstrukcji przemysłowych, gdyż należą do budowli smukłych i wysokich, w których dynamiczne działanie wiatru jest podstawowym obciążeniem, a oprócz tego warunki użytkowania narzucają specjalne wymagania w zakresie ochrony termicznej itp. Kominy przemysłowe spełniają na ogół służebną rolę w procesie produkcyjnym, odprowadzając spaliny, parę wodną i inne gazy w wysokie warstwy atmosfery. Rola kominów przemysłowych jest ważną nie tylko z uwagi na zachowanie prawidłowego przebiegu procesu technologicznego, lecz również ze względów ochrony środowiska, wymagających budowy coraz wyższych-trzonów, przekraczających już wysokość 300 m. Kominy są najczęściej konstrukcjami wolno stojącymi, o kształcie smukłej rury cylindrycznej lub zbieżnej. Trzon komina może być żelbetowy, stalowy lub. murowany z cegły. Fundamentem komina jest na ogół żelbetowa płyta kołowa, posadowiona bezpośrednio na gruncie nośnym lub na palach. Jeżeli komin odprowadza .gazy gorące z pieców przemysłowych lub kotłowni, to powierzchnię trzonu nosnego zabezpiecza się od wewnątrz warstwami izolacji termicznej i wykładziny. W przypadku kominów odprowadzających gazy agresywne, działające niszcząc o na materiały budowlane, należy stosować specjalne zabezpieczenia antykorozyjne i dobierać właściwe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. Od strony zewnętrznej trzon komina jest wyposażony w instalację odgromową i oświetleniową, galerie dla świateł ostrzegawczych, drabiny włazowe itp. Kominy przemysłowe specjalnego przeznaczenia, np. kominy gazów zrzutowych w przemyśle chemicznym, mają dodatkowe wyposażenie w postaci zamknięcia ogniowego, palników i zapalarek, instalacji doprowadzenia gazów, obrotowego. masztu do demontażu głowicy itp. Kominy przemysłowe mogą być rozmaicie klasyfikowane, w zależności od czynników użytkowych, konstrukcji, kształtu trzonu, sposobu odprowadzania gazów itp. Ze względu na rodzaj i temperaturę odprowadzanych gazów można podzielić kominy na dymowe i wentylacyjne, względnie na gorące i zimne. Gazy mogą być odprowadzane kominem w sposób naturalny, przy wykorzystaniu naturalnego ciągu komina lub w sposób sztuczny, przy wytworzeniu ciągu sztucznego za pomocą zainstalowanych wentylatarów. Kominy o średnich wysokościach (25 70 m) wykonuje się ze wszystkich materiałów konstrukcyjnych (stal, żelbet, mur ceglany). Kominy stalowe o nowoczesnych rozwiązaniach, charakteryzujące się lekkością, szybkością i łatwością wykonania, stosowane nawet do wysokości 180 m, są w pewnych przypadkach bardziej ekonomiczne od kominów ceramicznych czy żelbetowych. Oprócz tradycyjnych kominów jednoprzewodowych są obecnie stosowane kominy wieloprzewodowe umożliwiające nieprzerwaną obsługę kotłów i pieców przemysłowych, nawet w okresie remontu lub konserwacji jednego z przewodów kominowych. O ile trzony kominów murowanych i żelbetowych są wolno stojącymi wspornikami utwierdzonymi w fundamencie, to komi- y stalowe mogą być konstruowane w różnych rozwiązaniach (wolno stojące, z odciągami linowymi, w obudowie kratowej itp.). [hasła pokrewne: strop akermana, projektowanie wnętrz warszawa, wełna schwenk]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: projektowanie wnętrz warszawa strop akermana wełna schwenk