Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

Jeden z wypadków elektromagnetycznej indukcji

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Zjawisko zwane indukcją elektromagnetyczną polega na powstawaniu SEM i prądów w przewodach przecinających się z liniami indukcyjnymi. Jeden z wypadków elektromagnetycznej indukcji. Między dwoma biegunami N i S pola magnetycznego umieszczony został przewodnik połączony z amperomierzem. Jeżeli przewodnik wprawić w ruch w taki sposób, aby przecinał linie magnetyczne, to jak wykazuje doświadczenie, w obwodzie przewodnika i amperomierza stwierdzi się SEM. W ten sposób energia mechaniczna zużyta na ruch przewodnika przemienia się w energię elektryczną. Przemiana ta ma duże znaczenie przy wytwarzaniu energii elektrycznej. Na tej podstawie opiera się też budowa generatorów (prądnic) elektrycznych. Kierunek indukowanych SEM i prądu przy wiadomym kierunku pola magnetycznego, możemy określić na pod- stawie reguły prawej ręki. Zgodnie z tą zasadą prawą rękę trzeba ułożyć wzdłuż przewodnika tak, aby dłoń była odwrócona do bieguna północnego, a odgięty duży palec w kierunku ruchu przewodnika, wtedy pozostałe wyciągnięte palce ręki wskażą kierunek indukowanych SEM i prądu Wielkość indukowanej SEM jest zależna od szybkości z jaką przewodnik przecina linie magnetyczne: im większa jest ta szybkość, tj. im więcej linii magnetycznych przecina przewodnik w jednostce. czasu, tym większa jest SEM. [patrz też: płyta osb na zewnątrz, bramy segmentowe, przesycanie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bramy segmentowe przesycanie płyta osb na zewnątrz