Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

ELEKTRYFIKACJA GOSPODARSTWA ROLNEGO

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

ELEKTRYFIKACJA GOSPODARSTWA ROLNEGO Proces ten nazywa się ładowaniem akumulatora. Akumulator zmienia energię elektryczną na chemiczną. Wyłączając później zaciski + i – akumulatora z sieci prądu stałego + i włączając do nich jakikolwiek odbiornik, np. żarówkę, opornik itp. , otrzymamy prąd elektryczny. W tym przypadku mamy do czynienia z wyładowaniem akumulatora, czyli z reakcją, podczas której energia chemiczna przetwarza się w elektryczną. Akumulator nie oddaje odbiornikowi całej otrzymanej energii, część jej bowiem ginie w samym akumulatorze. Stosunek energii oddawanej odbiornikowi do energii otrzymanej przy ładowaniu – nazywa się współczynnikiem sprawności akumulatora. Współczynnik ten wynosi 70 – 80 % ilości doprowadzonej energii. Pojemnością akumulatora nazywamy iloczyn prądu przez liczbę godzin wyładowania, w czasie których akumulator zachowuje normalne- napięcie . Jeżeli akumulator może dawać prąd 10 amperów w czasie 8 godzin nie zmieniając napięcia, to jego pojemność będzie wynosiła 80 amperogodzin. Ten sam akumulator może mieć różną pojemność, jeżeli zmieni się wielkość prądu wyładowania. Istnieje zasada, według której zwiększenie wyładowanego prądu zmniejsza pojemność akumulatora. Wysokość napięcia i gęstość elektrolitu pozwala nam wnioskować o stanie naładowania akumulatora. Normalne robocze napięcie akumulatora wynosi 2,1 wolta, a po jego wyładowaniu napięcie obniża się do 1,8 wolta. Wyładowanie akumulatora poniżej tego napięcia, powoduje psucie się jego płyt. [przypisy: płyta osb na zewnątrz, bramy segmentowe, przesycanie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bramy segmentowe przesycanie płyta osb na zewnątrz