Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

Drenaz rozsaczajacy

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Drenaż rozsączający Drenaż rozsączający (drenaż zaskórny, filtry chłonne lub nawodnianie wgłębne) daje dobre wyniki przy oczyszczaniu małych ilości ścieków. Stosowanie tej metody jest możliwe jedynie w glebach przepuszczalnych, z nisko położonym zwierciadłem wody gruntowej i tam, gdzie istnieją odpowiednio duże tereny. Ścieki muszą być wstępnie oczyszczone, zazwyczaj w dołach gnilnych. Nawodnianie odbywa się okresowo w celu przewietrzania ciągów drenowych. Sączki co kilka kilkanaście lat należy odkopać, oczyścić z osadu i ponownie ułożyć. Wprawdzie Prawo Wodne nie wymaga zezwolenia na odprowadzenie ścieków do gruntu (art. 43, 44), jednak nie dopuszcza zanieczyszczania wód podziemnych (art, 82). Również Rozporządzenie z dn. 21. VII. 61 wymaga aby odprowadzenie ścieków do ziemi (§ 55) odpowiadało Rozporządzeniu z dn. 28. II. 62 . Normy szwajcarskie wymagają; aby poziom wody gruntowej, znajdował się co najmniej 5 m poniżej powierzchni wsączania, aby w promieniu co J najmniej 500 m nie było żadnego ujęcia wody gruntowej lub źródlanej, wreszcie-aby dopływ ścieków do sączków odbywał się z przerwami, przy zastosowaniu dozowników wywrotkowych lub innych o działaniu okresowym. [hasła pokrewne: olx ostrów wlkp, płyty osb allegro, wapno gaszone cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx ostrów wlkp płyty osb allegro wapno gaszone cena