Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

Do odbiorników jednofazowych zaliczamy zarówki, kuchenki elektryczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Do odbiorników jednofazowych zaliczamy żarówki, kuchenki elektryczne itp. Odbiorniki te mają dwa styki (kontakty), jak gdyby miały jeden opór lub uzwojenie. Trójfazowe odbiorniki są to połączenia trzech jednofazowych odbiorników. Mają one trzy uzwojenia albo trzy opory. Zaliczamy do nich: trzyfazowe silniki elektryczne, trzyfazowe przyrządy do ogrzewania itp. Istnieją dwa zasadnicze sposoby łączenia jednofazowych odbiorników lub oddzielnych faz (uzwojeń) trójfazowych odbiorników: a) łączenie w gwiazdę i b) łączenie w trójkąt. Połączenie według układu w gwiazdę. W tym wypadku jednofazowe odbiorniki łączy się jednym stykiem z przewodem fazowym, drugim zaś – z przewodem zerowym . Trójfazowe odbiorniki łączy się trzema punktami z przewodami fazowymi, a trzy pozostałe punkty łączy się razem bez dołączania ich do przewodu zerowego. Przy połączeniu w gwiazdę napięcie w jednofazowych odbiornikach, jak również w każdym z trzech uzwojeń trójfazowego odbiornika, równa się napięciu fazowemu. Jeśli więc źródło daje nam napięcie liniowe 380 woltów, to na jednofazowych odbiornikach (np. żarówkach) będzie napięcie 220 wotów. To samo napięcie będzie panowało la każdym uzwojeniu trójfazowego odbiornika. Między punktami trójfazowego odbiornika (np. silnika elektrycznego) będzie działać liniowe napięcie 380 woltów. Prąd w przewodach fazowych będzie taki sam jak w jednofazowych odbiornikach i w oddzielnych uzwojeniach trójfazowego odbiornika. [przypisy: strop akermana, projektowanie wnętrz warszawa, wełna schwenk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: projektowanie wnętrz warszawa strop akermana wełna schwenk