Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

Dla przykladu rozpatrzymy szeregowe polaczenie dwóch zarówek

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Dla przykładu rozpatrzymy szeregowe połączenie dwóch żarówek. Załóżmy, że ich opory wynoszą 240 i 360 omów, a napięcie źródła, do którego są one włączone – 120 woltów. Opór zbiorowy połączenia będzie równy 240+360=600 omów. Napięcie przypadające na każdą żarówkę równa się natężeniu prądu pomnożonemu przez jej opór. Dla żarówki z oporem 360 omów napięcie, wyniesie 0,2 X 360 = 72 woltów. Przy równoległym połączeniu odbiorników tworzy się rozgałęzienie prądu w kilku kierunkach. Prąd ma trzy rozgałęzienia: jedno przez odbiornik , drugie przez odbiornik , trzecie przez odbiornik. Prąd w nie rozgałęzionej części obwodu równa się sumie prądów trzech odbiorników. Prąd w każdym z poszczególnych odcinków określa się według prawa, Ohma: napięcie podzielone przez opór. Napięcie w odbiorniku, znajdującym się w pobliżu nie rozgałęzionej sieci, można uważać za stałej równe napięciu w sieci. W tym wypadku prąd w odbiornikach będzie zależny od ich oporu i będzie większy w tym odbiorniku, którego opór fest mniejszy. Przyklad . Trzy żarówki połączono równolegle. Opory żarówek równają się 150, 240 i 260 omów. Napięcie sieci wynosi 120 woltów. Należy określić natężenie prądu w odbiornikach i w nie rozgałęzionej części obwodu. Prąd w nie rozgałęzionej części obwodu równa się sumie prądów w żarówkach, tj. 1,6 ampera (0,8+0,5+0,3=1,6). Przy mieszanym sposobie łączenia odbiorników -połączenie równoległe podsumowuj e się z szeregowym. [więcej w: wapno gaszone cena, praktiker zwroty, praktiker zwrot towaru ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: praktiker zwrot towaru praktiker zwroty wapno gaszone cena