Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH KONSTRUKCJI PRZEMYSŁOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Konstrukcje budowlane – w potocznym ujęciu – są traktowane jako układy elementów i ustrojów nośnych odpowiedniej wytrzymałości i trwałości, połączonych ze sobą w sposób zapewniający stateczność, zabezpieczający od nadmiernych odkształceń, umożliwiający bezpieczne przenoszenie wszystkich obciążeń i przekazywane ich na grunt. Konstrukcja przemysłowa powinna się charakteryzować ponadto odpornością na wpływy dynamiczne i termiczne, korozję czy działanie promieniowania, musi odpowiadać określonym wymaganiom użytkowym, technologicznym itp. Jak już podano uprzednio, przedmiotem przykładów projektowania konstrukcji przemysłowych są wybrane, specjalne konstrukcje budowlane o takich cechach, które pozwalają uwzględnić przede wszystkim podstawowe różnice podejścia obliczeniowego w stosunku do wymagań projektowania obiektów budownictwa ogólnego. Ograniczony zakres ,podręcznika narzucił konieczność przyjęcia określonych wąskich dziedzin projektowania konstrukcji przemysłowych umożliwiających podanie nowych wiadomości, przykładów rozwiązań itp. Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny są taką grupą konstrukcji przemysłowych, w których występują obciążenia dynamiczne i które wymagają innego zakresu oblicze projektowych. Fundamenty pod maszyny są to, w ogólnym ujęciu, specjalne konstrukcje budowlane, stosowane w celu przeniesienia, obciążeń od pracującej maszyny lub urządzenia mechanicznego na podłoże gruntowe lub konstrukcję wsporczą. Zadania stojące przed tymi konstrukcjami są dość skomplikowane, gdyż obejmują wszystkie wymagania zwykłych fundamentów oraz specjalne warunki dla konstrukcji obciążonych dynamicznie. Można je w skrócie przedstawić w sposób następujący: 1) fundament musi być odpowiednio sztywny i wytrzymały, w celu zapewnienia właściwego podparcia zamocowanej do niego maszyny, eliminowania możliwości uszkodzenia lub unieruchomienia maszyny, 2) fundament musi być tak zaprojektowany i wykonany, aby amplitudy drgań wzbudzonych działaniem sił dynamicznych były dostatecznie małe, ze względu na pracę samej maszyny, znajdujących się w pobliżu ludzi oraz sąsiednich urządzeń i konstrukcji budowlanych, 3) fundament powinien mieć ostatecznie dużą powierzchnię podstawy aby naciski na grunt mieściły się w warunkach normowych, osiadania były małe i równomierne oraz aby nie nastąpiło rozrzedzenie gruntu pod fundamentem, 4) fundament powinienbyć tak skonstruowany, aby siły pochodzące od obciążeń dynamicznych i przekazujące się podczas pracy maszyny na podłoże lub konstrukcję wsporczą były możliwie małe. [więcej w: olx płock, malowanie drzwi cena, płyty osb allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: malowanie drzwi cena olx płock płyty osb allegro