Płyty warstwowe
Płyty warstwowe w budownictwie

Aby okreslic moc i energie zuzywana przez odbiorniki

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Aby określić moc i energię zużywaną przez odbiorniki włączonej do sieci z prądem trójfazowym, postępujemy w następujący sposób: przy jednofazowych odbiornikach (lampy lub kuchenki elektryczne) wystarczy znać napięcie, do którego są one włączone oraz zużywaną przez nie ilość prądu. Mnożąc te wielkości przez siebie znajdujemy pobraną moc. Jeżeli lampa zużywa prąd 0,5 ampera i ma napięcie 120 woltów, to moc, którą pobrała ona z sieci, wyniesie 0,5 X 120 = 60 watów. W wypadku silników jednofazowych iloczyn z pomnożenia napięcia przez prąd należy pomnożyć jeszcze przez tzw. współczynnik mocy. Jeżeli chodzi o odbiorniki trójfazowego prądu, to moc ich określa się z liniowego napięcia i prądu oraz współczynnika mocy i stałej wielkości 1,73. Przez pomnożenie tych czynników otrzymujemy moc odbiornika. Moc = 1,73 X prąd liniowy X liniowe napięcie X współczynnik mocy. Współczynnik mocy dla odbiornika jest zazwyczaj znany i podany na jego znamionowej tabliczce. Dla przykładu określmy moc potrzebną dla trójfazowego silnika, jeżeli wiemy, że jest on podłączony do sieci o napięciu liniowym 220 woltów, że pobiera prąd 2 ampery i ma współczynnik mocy = 0,8. Moc = 1,73 X 220 X 2 X 0,8 = 610 watów. Energię zużywaną przez trójfazowy odbiornik prądu znajdziemy mnożąc jego moc przez czas jego włączenia. W ciągu 10 godzin włączenia odbiornika o mocy 610 watów zużyta energia wyniesie. [więcej w: wapno gaszone cena, praktiker zwroty, praktiker zwrot towaru ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: praktiker zwrot towaru praktiker zwroty wapno gaszone cena